Region IPA CSP Legionowo

 

Historia powstania regionu Legionowo sięga roku 1995, kiedy w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie utworzono Koło IPA będące w strukturach Warszawskiej Grupy Wojewódzkiej. Pierwszym Przewodniczącym został wybrany Mirosław Skonieczny, który tą funkcję pełnił przez dwa lata. W bardzo krótkim czasie Koło z Legionowa, ze względu na swoją bazę oraz dużą ilość członków, stało się jedną z dynamiczniejszych grup działających w kraju. Od 1997 r. datują się pierwsze kontakty zagraniczne z grupami IPA z włoskich Pompei, szwedzkiego Trollhantan, holenderskiego Groningen czy belgijskiej Brukseli. W kolejnych latach goszczono delegacje brytyjskich policjantów z Colchester oraz dziesięcioosobową delegację z Izraela. Po zmianach administracyjnych kraju CSP Legionowo jako Region zostało wcielone w 2003r. do Mazowieckiej Grupy Wojewódzkiej.Na przewodniczącego wybrano Arkadiusza Skrzypczaka, który pełnił funkcję Przewodniczącego regionu do roku 2009, po nim Agnieszka Hamelusz, a od 2012r. Magdalena Błażejak.

Pierwszym partnerem współpracującym z Legionowembył węgierskiRegionIPA z miasta Szekszard, a następnie niemiecki Region IPA Grimberg. Przełomowym okresem był rok 2005 r., w którym po raz pierwszy zaproszono zagraniczne delegacje IPA na obchody 15-lecia CSP. Od tego roku datują się coroczne uroczystości związane z obchodami Święta Policji w „ipowskim”, międzynarodowym towarzystwie. W trakcie tych imprez w Legionowie przebywali policjanci z różnych kontynentów, prezentując się w umundurowaniu swoich formacji. Szczególnie zapisał się rok 2009, gdzie w obchodach 90. rocznicy powstania polskiej Policjiuczestniczyło 21 delegacji z takich państw jak: Kanada, Nowa Zelandia, Pakistan, Izrael, Malta, San Marino, Włochy, Wielka Brytania, Holandia, Belgia, Niemcy, Cypr, Litwa, Łotwa, Estonia, Norwegia, Finlandia, Czechy, Słowacja, Słowenia, Węgry, Rosja. Oficjalne uroczystości rozpoczęły się od wprowadzenia na plac apelowy delegacji zagranicznych z flagami państwowymi przez orkiestrę Metropolitan Police EmeroldSocietyPipes&Drums.Obchody zaszczycił swoją osobą Michael Odysseos Prezydent Światowy IPA, który wygłosił okolicznościowe przemówienie.

Delegacje legionowskiego regionu wielokrotnie wyjeżdżały na zaproszenie zagranicznych regionów IPA, jak też przyjmowały gości. Do udanych wyjazdów należy zapewne zaliczyć pobyt w Nowym Jorku w 2004r., kilkakrotny udział w Święcie Winobrania w węgierskim Szekszard, udział w Święcie Policji w Brukseli i w Zlocie Sekcji Litewskiej w Taurogach w 2005r., udział w Święcie Winobrania w niemieckim Schwich (2005, 2007, 2009, 2011), wyjazdy z wizytą do Danii (2007), do Irlandii, Łotwy, Estonii i Tatarstanu w 2007r., do Izraela, Tatarstanu i Austrii w 2008r., na Słowację w 2009r., a także na Cypr w 2009 i 2010r. Stało się zwyczajem, że Region przyjmował delegacje tych państw z rewizytami. Na uwagę zasługuje też udział delegacji Regionu w Międzynarodowym Marszu Policyjnym w Brukseli w 2006r., a w 2008r. w VII Międzynarodowym Tygodniu Przyjaźni w Lido de Jesolo we Włoszech. W 2010r. region nawiązał współpracę z niemieckim Regionem IPA Egge.

W 2006r. Region IPA CSP w Legionowie pomagał Sekcji Polskiej w realizacji projektu szkoleniowego „Bezpieczny wolontariusz”. W 2008r. nastąpił początek programu wymiany młodzieży z Sekcją Irlandzką, w ramach którego goście zwiedzali Polskę oraz poznawali pracę polskiej Policji. W maju 2009r. zostało zawarte Trójstronne Porozumienie Szkół Policyjnych CSP Legionowo-Gustrov-Nimes. W ramach porozumienia członkowie regionu mająmożliwość poznawać tajniki pracy policji niemieckiej i francuskiej, uczestniczyć w szkoleniach i seminariach poszerzających ich wiedzę i umiejętności. Porozumienie to do chwili obecnej jest realizowane i corocznie delegacje szkół wzajemnie się odwiedzają. Mówiąc o działalności międzynarodowej Regionu Legionowo, należy wspomnieć o Hubercie Kowaliku, który jako jeden z pierwszych policjantów polskich w 2008r. brał udział w dwutygodniowym stażu zawodowym w niemieckim Wolsfburgu w ramach „ipowskiego” PlacementProgramme. Ponadto w 2011r. dwie osoby wyjechały do Irlandii w ramach YouthGatheringProgramme, natomiast A. Hamelusz odbywała staż w m. Fulda w Niemczech w ramach wspomnianego wcześniej PlacementProgramme. Region Legionowo może się poszczycić zorganizowaniem w grudniu 2008 r. imprezy gwiazdkowej z udziałem prawdziwego Mikołaja z fińskiej Laponii. Na parkiecie sali gimnastycznej na świętego Mikołaja czekała blisko setka dzieci policjantów i pracowników szkoły. Upominki w postaci paczek dla dzieci zostały ufundowane przez Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Vobro” w Brodnicy. Wśród zasłużonych dla IPA współpracujących z regionem są członkowie grupy wokalnej VOX, którzy wiele razy uświetniali swymi występami „ipowskie” imoprezy.

Spośród wielu działań regionu należy także wspomnieć o udziale w imprezach sportowych, m. in. w turniejach piłkarskich w Serocku i w Mielnie w 2003r., Błażejewku, w Przasnyszu w 2007r., Turnieju Akademii Obrony Narodowej w 2004r., a także w turniejach organizowanych przez regiony MGW. W 2006r. Region zorganizował swój Turniej Piłkarski w CSP Legionowo.

Członkowie regionu wiele razy brali udział w seminariach i konferencjach organizowanych przez władze światowe IPA, jak też inne sekcje narodowe. Obecnie były Przewodniczący Regionu Arkadiusz Skrzypczak jest drugą kadencję Prezydentem Sekcji Polskiej IPA (2007-2013), wcześniej był I Wiceprezydentem SP IPA (2004-2007). W bieżącej kadencji Sekretarzem SP IPA jest Agnieszka Hamelusz. Arkadiusz Skrzypczak za swoją działalność w IPA został odznaczony w 2008r. Złotym KrzyżemZasługi, a ponadto w 2005r. Sekcja Polska uhonorowała go Medalem im. A. Troopa.

  • Placement_Programme
  • Parada_podczas_Święta_Policji_w_CSP_Legionowo_lipiec_2009r
  • Hubert_Kowalik_i_Martin_Muller
  • Policjanci_z_zagarnicy_podczas_pobytu_w_Legionowie-lipiec_2009r

Copyright 2024 IPA Mazowiecka Grupa Wojewódzka. All Rights Reserved.
Joomla themes by Hostgator coupon