SREBRNY JUBILEUSZ REGONU IPA RADOM

 

Region Radom funkcjonuje ćwierć wieku! Zmieniały się władze, jedni członkowie wstępowali w szeregi, inni z różnych powodów rezygnowali z członkostwa. „Weterani” tworzący radomskie struktury Stowarzyszenia nierzadko, często już jako policyjni emeryci, wciąż aktywnie uczestniczą w życiu organizacji. Bo wiedzą, że warto. Od kilku lat ogólna liczba zasilających nasze szeregi propagatorów motta „Servo per Amikeco” oscyluje pomiędzy 150 a 160 osób. Nie chodzi nam wszakże o wyścig który Region skupi więcej „ipowców”, chodzi o to, aby rozumieli oni sens istnienia i działania tego, największego przecież na świecie Stowarzyszenia.

Uroczystości rocznicowe rozpoczęliśmy udziałem w festynie z okazji Dnia Dziecka, zorganizowanym na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w na radomskich Borkach. W naszym firmowym namiocie rozdawaliśmy elementy odblaskowe i inne gadżety profilaktyczne, przybliżali naszą organizację.

Uroczysta gala jubileuszowa miała miejsce w piątek, 9 czerwca. Patronów honorowych reprezentowali – insp. Piotr Janik – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu oraz Pani Katarzyna Kalinowska – Wiceprezydent Radomia (Włodarz miasta – Pan Radosław Witkowski - przyznał czterem członkom Regionu IPA Radom medal Prezydenta Miasta Radomia. W uzasadnieniu decyzji podano, że wyróżnieni budują pozytywny wizerunek Miasta Radomia poprzez zaangażowanie
i wieloletnią działalność w strukturach Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji, w tym aktywnie realizują cele statutowe, organizują liczne przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym, turystyczno-krajoznawczym i sportowym oraz posiadają znaczący wkład w integrację służb mundurowych).

Podczas gali Prezydent Sekcji Polskiej IPA – Piotr Wójcik - wręczył legitymacje „Zasłużony dla IPA Sekcja Polska”, certyfikaty 20-letniego stażu członkowskiego, przywitał w szeregach IPA nową członkinię, wspólnie z przewodniczącym i sekretarzem Regionu wręczył upominki członkom Stowarzyszenia i jego darczyńcom. Galę uwieńczył koncert wokalny wychowanków Młodzieżowego Domu Kultury w Radomiu pod kierownictwem pani Doroty Sokołowskiej.

Z zaproszenia do wzięcia udziału w uroczystościach skorzystali goście zagraniczni – Vitalijs Kalugins – sekretarz generalny Sekcji IPA Łotwa oraz delegacja Regionu Poprad ze Słowacji – Viera Macková
i Zuzana Pavlovič. Obecni byli również m.in. kol. Radosław Skubina – zastępca sekretarza generalnego Sekcji Polskiej IPA, przewodniczący Regionu IPA Siedlce – kol. Krzysztof Kosieradzki, przewodniczący Regionu IPA Płońsk - kol. Jarosław Lasecki wraz z sekretarzem Regionu Rafałem Graczykiem, przewodnicząca Zarządu Emerytów i Rencistów NSZZ P w Radomiu Lucyna Pietrzyk, prezes Koła nr 45 w Radomiu Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ.

W swoim wystąpieniu przewodniczący Regionu – jubilata krótko nawiązał do dotychczasowych osiągnięć Regionu, zwrócił uwagę na konieczność zaktywizowania członków - czynnych policjantów, którzy nie wykorzystują możliwości, jakie daje Stowarzyszenie w zakresie organizacji międzynarodowych staży zawodowych, kursów czy szkoleń. Przybliżył inicjatywy oddolne członków Regionu w Radomiu (Edyty Sułkowskiej) i Płocku (Sebastiana Nowackiego), gdzie jednym z wielu szczytnych celów jest promowanie IPA.

Insp. Piotr Janik odczytał list gratulacyjny nadinsp. Waldemara Wołowca – szefa mazowieckiego garnizonu Policji – który wyraził uznanie za wkład Stowarzyszenia w promowanie sportu w służbach mundurowych, jak również akcje profilaktyczne i bezinteresowną pomoc potrzebującym.

Powodzenia w dalszej długoletniej działalności statutowej życzył radomskim „ipowcom” prezydent Piotr Wójcik.

Nie jest dzisiaj łatwo prowadzić działalność, która – w przypadku organizacji non profit – wymaga pozyskiwania wsparcia z zewnątrz. Stąd korzystając z okazji jeszcze raz chcę w imieniu całego Regionu IPA Radom serdecznie podziękować wszystkim darczyńcom (osobom, firmom, instytucjom), posiadaczom tytułu „Zasłużony dla IPA Sekcja Polska”, członkom Prezydium Regionu, wszystkim aktywnie działającym na co dzień członkom naszej „ipowskiej” rodziny.

Warto być w IPA, warto robić wszystko to, co wpisuje się w nasze motto „Służyć poprzez Przyjaźń”.

Działamy!

Tekst Krzysztof Kapturski – przewodniczący Regionu IPA Radom

Zdjęcia: autor, Zespół Prasowy KWP zs. w Radomiu, Ireneusz Jeżak, Marek Skóra

 

 

   

  • Gala6
  • Borki_3
  • Borki_2
  • Borki_1
  • Gala1
  • Gala3
  • Gala4
  • Gala2
  • medale_Prezydenta_Radomia
Copyright 2023 IPA Mazowiecka Grupa Wojewódzka. All Rights Reserved.
Joomla themes by Hostgator coupon