Mazowiecka Grupa Wojewódzka

Zebranie sprawozdawcze Zarządu MGW IPA w Kuznocinie k. Sochaczewa 01.03.2013r.

Początek roku to czas podsumowań i rozliczenia się Regionów wchodzących w skład Mazowieckiej Grupy Wojewódzkiej IPA z ich działalności w roku poprzednim. Prezydia Regionów przygotowują swoje sprawozdania, w tym finansowe. Te ostatnie są źródłem wiedzy, na podstawie której rozliczamy się z fiskusem.

Czytaj więcej...

Zebranie sprawozdawcze Regionu IPA Radom

W dniu 30.01.2013 r. w świetlicy KWP odbyło się zebranie sprawozdawcze członków Regionu IPA Radom. W zebraniu uczestniczył prezes MGW IPA kol. Zygmunt Kot, który jest członkiem naszego Regionu.

Czytaj więcej...

Posiedzenie Zarządu MGW IPA

W dniu 20.10.2012r. w zajęździe „Zimna Woda” w Łukowie odbyło się wyjazdowe posiedzenie zarządu MGW IPA. Na posiedzeniu omówiono bieżące sprawy organizacyjne, podjęto uchwałę o przyznaniu wyróżnienia sześciu osobom „Zasłużony dla SP IPA”, omówiono sposób rozliczania finansowego regionów za 2012r., przyjęto część sprawozdań z działalności regionów.

Czytaj więcej...

Copyright 2023 IPA Mazowiecka Grupa Wojewódzka. All Rights Reserved.
Joomla themes by Hostgator coupon