Region IPA Nowy Dwór Mazowiecki

 

Wszystko zaczęło się w 2000 roku, kiedy kol. Jarosław Czwak przeczytał w Gazecie Policyjnej artykuł o otwarciu Biura IPA w Komendzie Głównej Policji w Warszawie. Zaczął szukać informacji o stowarzyszeniu, jakie są jego cele i kto może do niego należeć. Nawiązał kontakt z ówczesnym Prezesem Mazowieckiej Grupy Wojewódzkiej w Płocku Jolantą Sikorą i dzięki jej pomocy w dniu 20.12.2000r. jako pierwszy z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Maz.wstąpił w szeregi IPA. Podstawowym celem jego działań było propagowanie wśród kolegów policjantów informacji na temat IPA i pozyskiwanie nowych członków w celu utworzenia Regionu. Początki były trudne, policjanci nie byli specjalnie zainteresowani dodatkową działalnością, ale w efekcie udało się go utworzyć. W dniu 12 grudnia 2002 r. odbyło się zebranie założycielskie Regionu IPA Nowy Dwór Maz.,którego pierwszym Przewodniczącym został Jarosław Czwak. Prezydium MGW IPA zatwierdziło powstanie Regionu w dniu 20.02.2003r. Jarosław Czwak w dalszym ciągu kieruje regionem, będąc jego Przewodniczącym już czwartą kadencję. Świadczy to o dużym zaufaniu danym mu przez pozostałych członków stowarzyszenia.

Do osiągnięć Regionu należy zaliczyć otwarcie w dniu 29.01.2004 r. Biura Regionu w nowym budynku Komendy Powiatowej Policji. Pomocni w realizacji tego zadania byli Komendant Powiatowy Policji mł. insp. Władysław Rocki i jego zastępca podinsp. Bogdan Skopczyński. Ważnym wydarzeniem w 2005r. było przyznanie dla Janusza Piwowara honorowego tytułu „Zasłużony dla IPA Sekcja Polska”. Do dzisiaj wspiera on i bezinteresownie pomaga w organizacji szeregu imprez Regionu.

Region Nowy Dwór Maz. przez 10 lat istnienia zorganizował kilka znaczących imprez sportowych oraz integracyjnych, które zasługują na ich przypomnienie. W dniu 14.05.2004 r. odbyło się I spotkanie integracyjne członków Regionu w zajeździe „Palmer” w Kazuniu, gdzie przy grillu i muzyce gitarowej omawiano plany rozwoju działalności Regionu. 15. 05.2004 r. dziesięcioosobowa delegacja wyjechała na Litwę z dwudniową wizytą na zaproszenie władz samorządowych i Komendanta Policji z m. Elektronai. Rozegrano tam piłkarski mecz przyjaźni, zwiedzano miejscowość Troki oraz Wilno. W dniu 02.04.2005 r. odbył się Halowy Turniej Piłki Nożnej, w którym brało udział 8 zespołów (Region Płock, Sochaczew, Legionowo, KRP V i oczywiście Region Nowy Dwór Maz). W dniu 17.06.2005r. odbyło się II spotkanie integracyjne członków Regionu i ich rodzin w zajedzie „Palmer”.W dniach 11-13.09 2009 r. 50 osób wyjechało na wycieczkę do Zakopanego. Miłe wspomnienia pozostawiła zabawa przy muzyce góralskiej kapeli, wycieczki w góry, zwiedzanie Zamku Królewskiego na Wawelu. W latach 2009-2012 zorganizowano w Domu Weselnym „Eden” w Suchocinie trzy zabawy karnawałowe dla członków stowarzyszenia i przyjaciół środowiska policyjnego. Wyśmienita zabawa to podstawowa przyczyna, dla której region cyklicznie organizuje tą imprezę. 19 maja 2012 r. odbył się Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Komendanta Powiatowego Policji, w którym brało udział 5 drużyn z Regionów IPA Płock, Sochaczew, Nowy Dwór Maz., Płońsk, Radom oraz lokalna Straż Miejska.

Należy nadmienić, że członkowie regionu biorą udział w różnych imprezach i wycieczkach organizowanych przez inne regiony lub MGW. Region posiada wiele pucharów i statuetek z zawodów sportowych i strzeleckich, m. in. za zajęcie I miejsca w zawodach strzeleckich w Piątnicy k/Łomży z 2009r. Przewodniczący Jarosław Czwak działa w Prezydium Zarządu MGW. Za swoją działalność w stowarzyszeniu został uhonorowany w 2008r. Medalem Arthura Troopa.

  • Drużyna_Regionu_na_Halowym_Turnieju_Piłki_Nożnej_w_2005r._
  • J._Czwak_przy_gablocie_z_trofeami_z_zawodów
  • Otwarcie_biura_w_2004r._w_KPP_Nowy_Dwór_Maz
  • Spotkanie_integracyjne_w_Kazuniu_w_2004r
  • Uczestnicy_Turnieju_Tenisa_Stołowego_w_maju_2012r
  • Z_wizytą_na_Litwie_w_2004r
  • Zabawa_noworoczna_w_Suchocinie
  • Zebranie_założycielskie_regionu_w_2002r
Copyright 2020 IPA Mazowiecka Grupa Wojewódzka. All Rights Reserved.
Joomla themes by Hostgator coupon