OBCHODY 100. ROCZNICY POWSTANIA POLSKIEJ POLICJI W PŁOCKU

 

W piątek 19 lipca 2019 r. w Państwowej Szkole Muzycznej I i II Stopnia w Płocku, w Sali koncertowej miały miejsce uroczyste obchody Święta płockiej Policji w 100. rocznicę powstania Policji Państwowej. Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Płocku świętowali ten dzień w gronie władz samorządowych Płocka i powiatu płockiego oraz w gronie przedstawicieli zaprzyjaźnionych służb mundurowych, instytucji i organizacji wspierających działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Płocka i powiatu.

Komendant Miejski Policji w Płocku, Pan nadkom. Sławomir Żelechowski złożył wszystkim policjantkom, policjantom i pracownikom Policji podziękowanie za dobrą służbę i pracę, złożył również podziękowania władzom samorządowym, władzom Płocka i powiatu płockiego oraz płockim służbom mundurowym, instytucjom i organizacjom, które na co dzień wspierają , współrealizują działania na rzecz bezpieczeństwa i współpracują z płocką Policją.

Z okazji 100. rocznicy powstania Policji Państwowej, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Pan Adam Struzik wyróżnił Medalem Pamiątkowym ,, Pro Masovia” Komendę Miejską Policji w Płocku oraz płockich policjantów i pracowników komendy za zaangażowanie w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa publicznego mieszkańców województwa mazowieckiego. Medal oraz wyróżnienia wręczył Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Płocku, Pan Tomasz Kominek.

Pan Prezydent Andrzej Nowakowski i Starosta Płocki, Pan Mariusz Bieniek wręczyli również policjantkom i policjantom ufundowane przez władze Płocka oraz powiatu płockiego wyróżnienia z okazji Święta Policji. Panowie także złożyli podziękowania za dobrą, codzienną  służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców miasta i powiatu.

Funkcjonariusze i pracownicy Policji oraz osoby reprezentujące organizacje i instytucje współpracujące z Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Policjantów, zostali odznaczeni przyznanymi przez Związek Medalami, które wręczył Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego  Policjantów, Pan podinsp. Dariusz Brzezicki oraz Przewodniczący Zarządu Terenowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego  Policjantów  przy Komendzie Miejskiej Policji w Płocku, Pana podkom. Piotr Adamkowicz.

Z racji tego, że w tym roku obchodzimy 100. rocznicę powstania Policji Państwowej, jednym z punktów uroczystości było przywołanie historycznych wydarzeń jakie towarzyszyły powstawaniu Policji w Płocku. Zarys historyczny przedstawił Przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA w Płocku,  asp. szt. w stanie spoczynku Pan Adam Łaszczewski. Opowiedział on o historii powstania Policji w Płocku, o jej początkach i o pierwszych Jej prekursorach, to jest o tych co ją tworzyli.  Podczas wystąpienia Przewodniczący zaprezentował również książkę swojego autorstwa pt. ,,Płocka Policja Okresu Międzywojennego” , wydaną  z okazji  100. rocznicy powołania Policji Państwowej, a którą to sfinansował Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Pan Adam Łaszczewski występował w uroczystościach w umundurowaniu przedwojennego policjanta, a dokładnie w mundurze aspiranta Policji Państwowej wzór z 36 r. Jego umundurowanie i przedstawienie w skrócie historii płockiej policji, pozwoliło wszystkim uczestnikom uroczystości przenieść się choć na chwilę w okres tamtej epoki. W promocji książki towarzyszył mu Pan Michał Spirydonow, członek Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. z Łodzi, który to również występował w mundurze przedwojennego policjanta, starszego posterunkowego w jakim to służył w Policji Jego dziadek Stefan Lipiński, który został zamordowany w Twerze i spoczywa na wojennym cmentarzu w Miednoje. Książkę autorstwa Pana Adama Łaszczewskiego w drodze wyróżnienia otrzymało 35 osób, w tym komendanci policji, przedstawiciele władz samorządowych, policjanci i zasłużeni dla płockiej policji.

 

Tekst: Adam Łaszczewski

Zdjęcia: Marek Umiński

 

  • 1-1
  • 1-2
  • 1-3
  • 1-4
  • 1-5
  • 1-6
  • 1-7
  • 1-8
  • 1-A
Copyright 2020 IPA Mazowiecka Grupa Wojewódzka. All Rights Reserved.
Joomla themes by Hostgator coupon