AKCJA ,,NIEPODLEGŁĄ MAMY WE KRWI”

 

Akcja ,, Niepodległą mamy we krwi”, to nic innego jak cykliczna akcja oddawania krwi jaka została zorganizowana na terenie WKU w Płocku. Głównym organizatorem akcji był Klub Honorowych dawców krwi Legion i 64 Batalion Lekkiej Piechoty. Całość została sfinansowana przez Urząd Miasta Płocka. W akcji udział wzięła również IPA Region Płock, Straż więzienna oraz żołnierze. W akcji uczestniczyło 42 osoby, z których to 31 osób oddało krew ( 14 litrów krwi).

Zebrana krew przeznaczona została dla rannych żołnierzy – saperów, członków 29 patrolu rozminowania 6 Batalionu Powietrznodesantowego z Gliwic, którzy ucierpieli w eksplozji podczas wykonywania zadań związanych z rozminowywaniem ładunków wybuchowych.

 

Tekst i zdjęcia: Adam Łaszczewski – Przewodniczący IPA Region Płock

 

  • 4-2
  • 4-4
  • 4-6
  • 4-7
  • 4-8
  • 4-1
  • 4-5
  • 4-3

 

Copyright 2024 IPA Mazowiecka Grupa Wojewódzka. All Rights Reserved.
Joomla themes by Hostgator coupon