KONFERENCJA NAUKOWA O POWOŁANIU POLICJI PAŃSTWOWEJ

 

W piątek 29 listopada 2019r. w Państwowej Szkole Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Płocku, odbyła się Konferencja Naukowa pt. ,, Tak rodziła się Niepodległość ”, wpisująca się w 100. rocznicę powołania Policji Państwowej.

Organizatorem Konferencji było Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji IPA Region Płock, Komenda Miejska Policji w Płocku i Fundacja ,, Szybciej-Wyżej-Dalej” z Płocka.

Celem piątkowej konferencji było upamiętnienie wydarzeń związanych z odzyskaniem przez Polskę Niepodległości, jakie miały miejsce w Płocku a także budowaniem odrodzonego Państwa Polskiego. Tematyka Konferencji Naukowej pt. ,, Tak rodziła się Niepodległość ” ściśle związana była również z dziejami powstawania i funkcjonowania Policji Państwowej.

Konferencje rozpoczął Przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA Region Płock asp. sztab. w st. spoczynku Adam Łaszczewski, który powitał wszystkich zaproszonych na konferencję gości. Program Konferencji przedstawił asp. sztab. w st. spoczynku Krzysztof Piasek. Następnie głos zabrał dr Grzegorz Gołębiewski przedstawiając dzieje i zdarzenia historyczne zaistniałe w Płocku w okresie 1918 – 1921. Po nim głos zabrał podinsp. Michał Sokolnicki omawiając powstanie i funkcjonowanie Policji Państwowej na bazie wolnej Odrodzonej Polski z okazji 100. rocznicy jej powołania. Asp. szt. w stanie spoczynku Adam Łaszczewski - Przewodniczący IPA Płock, który z okazji 100 rocznicy powołania Policji ubrał mundur przedwojennego policjanta, przedstawił i zobrazował funkcjonowanie Komendy Powiatowej Policji i Komisariatu Policji w Płocku w okresie międzywojennym. O losach płockich policjantów po wybuchu II wojny światowej opowiedział Pan Michał Spirydonow, wnuk policjanta uwięzionego w sowieckiej niewoli.

Gościem konferencji była Pani dr Ewa Kowalska, pracownik Biura Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Naukowej, która w swoim wystąpieniu mówiła o zbrodni katyńskiej i zagładzie polskiej inteligencji. Opowiedziała również o losach policjantów przebywających w obozach specjalnych NKWD.

Komendant Miejski Policji w Płocku mł. insp. Mariusz Kryszkowski wraz z zastępcami nadkom. Markiem Kozaneckim oraz nadkom. Robertem Nowakowskim, złożył podziękowania Panu Adamowi Łaszczewskiemu za zaangażowanie podejmowane dla upamiętnienia historii, tradycji i etosu Policji Państwowej II Rzeczpospolitej Polskiej.

Na zakończenie konferencji asp. szt. w stanie spoczynku Pan Adam Łaszczewski nawiązał jeszcze raz do losów płockiej Policji okresu międzywojennego, które opisał w książce swojego autorstwa pt. ,, Płocka policja okresu międzywojennego”.

Podczas konferencji wręczone zostały wyróżnienia a także odznaczenia Zarządu Głównego i Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów.

Konferencje naukową zakończył doskonały występ Zespołu Tańca Ludowego Masovia PW Płock.

 

Tekst Adam Łaszczewski – Przewodniczący IPA Region Płock

Zdjęcia: Marek Malinowski

 

 • 5-10
 • 5-3
 • 5-7
 • 5-14
 • 5-27
 • 5-29
 • 5-15
 • 5-6
 • 5-12
 • 5-5
 • 5-18
 • 5-1
 • 5-17
 • 5-24
 • 5-2
 • 5-8
 • 5-4
 • 5-25
 • 5-23
 • 5-28
 • 5-11
 • 5-16
 • 5-9
 • 5-20
 • 5-19
 • 5-13
 • 5-26
 • 5-21
 • 5-22
Copyright 2024 IPA Mazowiecka Grupa Wojewódzka. All Rights Reserved.
Joomla themes by Hostgator coupon