Region IPA Płońsk

 

Działalność Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA na terenie Płońska rozpoczęła się 1 stycznia 2006 roku. Wówczas utworzono płoński „oddział” Regionu IPA Ciechanów, który liczył 10 członków. Po trzech latach działalności IPA w Płońsku było już 23 członków, 3 zasłużonych dla IPA, wielu sympatyków i osób, które wspierając działalność IPA, zdecydowanie zasługiwały na tytuł zasłużonego dla IPA. W tym okresie zorganizowano kilka turniejów halowej piłki nożnej i siatkowej, 3 zabawy andrzejkowe, 3 wyjazdy rodzinne (w tym jeden zagraniczny na Litwę) oraz wyjazd na grzybobranie. Prowadzono też kursy samoobrony dla kobiet. Kładziono szczególny nacisk na stworzenie dobrej atmosfery współpracy, przyjaźń i szeroko rozumiane porozumienie z nastawieniem na działania pozwalające uczestniczyć w nich zarówno członkom IPA, jak i ich rodzinom. To w zdecydowany sposób sprzyjało wstępowaniu w szeregi członków regionu nowych osób.       

W dniu 5 grudnia 2008 r. z uwagi na znaczną ich liczbę powołano Region IPA Płońsk, a 16.01.2009r. Uchwałą nr 1/2009 zatwierdziło jego powstanie Prezydium Zarządu MGW IPA. W ten sposób uzyskano statutową samodzielność, przez co wzrósł prestiż stowarzyszenia w lokalnym środowisku. Pierwszym Przewodniczącym Regionu został Jarosław Lasecki i pełni tą funkcję do dzisiaj. Nawiązano ścisłą współpracę z różnymi instytucjami, organami samorządowymi i podmiotami gospodarczymi. Na szczególne podkreślenie należy współpraca z władzami samorządowymi miasta i powiatu, które wydatnie pomagają w realizacji zadań przez płoński Region. Powstały także nowe możliwości uzyskania wsparcia organizacyjnego oraz sponsoringu i w związku z tym zwiększono znacznie liczbę oraz poziom przeprowadzanych imprez, w których udział brali członkowie Regionu.

Aktywnie uczestniczyli oni w imprezach miejskich, samorządowych spotkaniach noworocznych, uroczystościach państwowych, festynach, włączając się niejednokrotnie w ich organizację. Dzięki tej współpracy doszło do zrealizowania dwóch wycieczek do Lwowa na Ukrainie (2009, 2011). Powodzeniem cieszyły się imprezy rodzinne, wycieczki do teatrów, zabawy andrzejkowe, wycieczki krajoznawcze do Żelazowej Woli, Nieborowa i Arkadii (2009) oraz do Czech (Praga - 2010 i Teplice - 2011). W dniu 28.03.2009r. Region uczestniczył w organizacji I Mazowieckiego Turnieju Halowej Piłki Nożnej o Puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji z s. w Radomiu. Do corocznych imprez regionu należy zaliczyć podejmowanie z okazji Święta Policji w Płońsku zagranicznych delegacji policyjnych. Zadbano również o wizerunek medialny Regionu poprzez nawiązanie współpracy z redakcjami czasopism lokalnych oraz redakcją Katolickiego Radia Ciechanów. Region ma własny baner, flagę, stronę internetową ibiuletyn informacyjny. Mając na uwadze zainteresowania członków regionu, w marcu 2011 r. powołano do życia sekcję motocyklową (należy do niej 35 osób), a w kwietniu 2011 r. sekcję piłki siatkowej IPA/PTS-Płońsk (należy do niej 11 osób). Drużyna halowej piłki nożnej IPA BROADWAY PŁOŃSK (20 osób) działa praktycznie od początku istnienia Regionu. Udział w zawodach piłkarskich, piłki siatkowej i strzeleckich to ważne elementy działalności regionu.

Aktualnie Region IPA Płońsk liczy 37 członków, w tym 10 emerytów i 27 funkcjonariuszy czynnych. Do Regionu należą nie tylko osoby zamieszkałe w powiecie płońskim, lecz również w powiatach ościennych. Z Regionem współpracuje 15 „Zasłużonych dla IPA Sekcja Polska” oraz 9 osób kandydujących do tego tytułu. Istnieje ścisła współpraca ze wszystkimi miejscowymi służbami mundurowymi, Komendą Główną Straży Granicznej oraz Krajowym Zarządem Sekcji Polskiej IPA.

  • I_Mazowiecki_Turniej_Halowej_Piłki_Noznej_o_Puchar_Mazowieckiego_Komendanta_Wojewódzkiego_Policji
  • List_gratulacyjny_od_władz_samorządowych_Płońska_2009
  • Wizyta_we_Lwowie__w_lutym_2011r
  • Wyjazd_rodzinny_do_Czech_Skalne_Miasto_wrzesień_2010r
  • Zabawa_andrzejowa_2010r
  • Zebranie_założycielskie_Regionu_w_Płońsku
  • Święto_Policji_w_Płońsku_z_udziałem_Prezydenta_SP_IPA_A._Skrzypczaka_i_Prezydenta_Sekcji_Światowe

Copyright 2020 IPA Mazowiecka Grupa Wojewódzka. All Rights Reserved.
Joomla themes by Hostgator coupon