Region IPA Radom

 

Grupa Wojewódzka IPA w Radomiu powstała według posiadanych informacji w 1996r. (przewodniczący Wiesław Ruta, zastępca Robert Hodio, sekretarz Arkadiusz Błędowski, skarbnik Józef Chodakowski). Jednak zaktywizowanie jej działalności przypada dopiero na 1998r., kiedy 27 listopada wybrano Zarząd GW, na którego czele stanął

Wiesław Leszczyński (sekretarz Paweł Płatos, skarbnik Jan Lenarczyk). Zarząd Krajowy SP IPA w dniu 19.03.1999 r. podjął uchwałę o zatwierdzeniu powstania Regionu IPA Radom. Kolejni Przewodniczący Regionu to Jerzy Garbacz, Zygmunt Kot i ponownie Wiesław Leszczyński, który pełni tą funkcję od 2006r. do chwili obecnej. Również od 2006r. funkcję sekretarza pełni Zbigniew Baran (od 2012 sekretarz MGW), a skarbnika Krzysztof Kapturski (od 2009 skarbnik MGW). Przewodniczącymi Komisji Rewizyjnych kadencji od 1998r. Regionu  IPA Radom byli: Stanisław Puta, Henryk Mikulski, Jan Lenarczyk, Leszek Śliwka, Jerzy Garbacz. Liczba członków regionu systematycznie zwiększała się i obecnie liczy 96 osób. Region posiada od 2004r. swoje biuro udostępnione przez KWP z s. w Radomiu.

Radomski region jest bardzo aktywny w swej działalności ukierunkowanej na współpracę z zagranicą. Od 2004r. organizowane są cykliczne wyjazdy do zaprzyjaźnionych Regionów w Sankt Petersburgu (Rosja), Bork-Selm (Niemcy), a od 2011 do Zillertal (Austria), policjanci z tych miejscowości odwiedzają również Radom. Nawiązano ścisłą współpracę z policjantami z Ukrainy, co owocowało wycieczkami autokarowymi i rowerowymi po Ukrainie (Lwów, Krym-Odessa). W 2003r. zainicjowana została współpraca z 13. Regionem IPA Dolnego Rodanu we Francji i jest ona kontynuowana do dzisiaj (udział w Tygodniu Przyjaźni Policji Unii Europejskiej w 2004r. w Arles, turnieje piłkarskie w Marsylii, wyjazdy turystyczne). W listopadzie 2004r. 10 osób wyjechało na Turniej Piłkarski do Belgii, a później do Holandii, gdzie zwiedzili bazę NATO. Delegacja regionu wzięła udział w Międzynarodowym Marszu Policyjnym „Przyjaźń bez granic” w Luksemburgu we wrześniu 2009r. Obecnie nawiązano owocną współpracę z IPA Szolnok – Węgry. Popularnością cieszyły się wakacyjne wycieczki rowerowe na wyspę Bornholm (2003, 2006). Członkowie regionu brali udział w konferencjach międzynarodowych IPA w Rosji (Moskwa-2008, Jakucja-2010), Turcji (2009) i na Węgrzech (2007). W 2011r. Radom gościł delegację policjantów z dalekiego Tatarstanu.

Prezydium regionu organizowało lub współorganizowało turnieje szachowe, strzeleckie, spływy kajakowy Pilicą (2005, 2006). Członkowie corocznie biorą udział w krajowych turniejach piłkarskich, Międzynarodowym Rajdzie Samochodowym IPA OFF-ROAD (od 2005r.), Zlotach Sekcji Litewskiej IPA (od 2006r.) i wielu imprezach organizowanych przez inne regiony. Każdego roku odbywają się dłuższe wycieczki krajoznawcze po Polsce oraz weekendowe wyjazdy integracyjne (grzybobranie, majówka, powitanie wiosny). Na szczególne wyróżnienie zasługuje ścisła, systematyczna współpraca z Nadleśnictwem Marcule, które użycza swych obiektów na imprezy integracyjne regionu. Region współpracuje ściśle z NSZZ Policjantów oraz SEiRP. W imprezach biorą udział nie tylko członkowie regionu, zapraszani są członkowie najbliższych rodzin i sympatycy IPA, którzy wspierają działalność regionu (np. zabawy andrzejkowe, spotkania opłatkowe, kuligi).

  • XII_Zlot_na_Litwie__2009r
  • Marsylia_2004
  • W_Odessie__
  • Na_XII_Zlocie_Sekcji_Litewskiej_w_2009r
  • Tydzień_Przyjaźni_IPA_Bork_w_2010r
  • W_Odessie_2011r
  • Wizyta_delegacji_IPA_Petersburg_w_Radomiu_2010r
  • cheb_2010

Copyright 2024 IPA Mazowiecka Grupa Wojewódzka. All Rights Reserved.
Joomla themes by Hostgator coupon