Region IPA Sochaczew

 

W 2001r. policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie, inspirowani przez jednego z nich - Juliusza Dworakowskiego, zawiązali grupę inicjatywną w celu utworzenia w Sochaczewie Regionu IPA. W jej składzie znaleźli się: Juliusz Dworakowski, Marek Turowski, Zbigniew Szczepaniak, Mariusz Kruk, Wojciech Eim, Henryk Sobański. Dzięki wsparciu Mazowieckiej Grupy Wojewódzkiej kierowanej przez Jolantę Sikorę w dniu 20 sierpnia 2002r. odbyło się zebranie założycielskie. Efektem dążenia Prezydium Regionu do podniesienia wiarygodności sochaczewskiej organizacji była decyzja Sekcji Polskiej IPA z dnia 28.03.2004r. umożliwiająca uzyskanie przez Region osobowości prawnej. Doprowadziło to do rejestracji w dniu 19.04.2004r. Regionu IPA Sochaczew w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Członkowie regionu od chwili jego powstania są wierni dewizie stowarzyszenia „Servo per Amikeco” (służyć poprzez przyjaźń). Nawiązali kontakty z Regionami IPA: z Czech, Słowacji, Wielkiej Brytanii, USA. Zaowocowały one wieloma zagranicznymi wyjazdami „ipowców” z Sochaczewa. Między innymi w 2003r. do USA, gdzie reprezentując w mundurach polską Policję, spotykali się z policjantami pracującymi na Manhattanie w Nowym Jorku, kadetami Akademii Wojskowej West Point oraz Polonią. Sochaczewscy strzelcy od 2003r. corocznie biorą udział w zawodach strzeleckich odbywających się na Słowacji i w Czechach. Koledzy z regionów w Piestanach i Zlinie wielokrotnie odwiedzali gościnną sochaczewską ziemię. Podczas ich przyjazdów odbywały się spotkania w Komendzie Powiatowej Policji w Sochaczewie, gdzie goście i gospodarze dzielili się wiedzą o specyfice policyjnej służby w ich krajach.

Region był organizatorem wielu imprez sportowych i integracyjnych dla swoich członków, ich rodzin i sympatyków. Odbywały się wyjazdy do teatru, wycieczki krajoznawcze, spotkania przy grillu. Każdego roku od chwili powstania regionu, dzięki gościnności Honorowych Członków IPA Maryli i Jacka Pliszków, w hotelu „Chopin” w Sochaczewie odbywają się wspaniałe bale karnawałowe. Od 2005r. organizowane są przez posiadającego honorowy tytuł „Zasłużonego dla IPA Sekcja Polska” Roberta Majewskiego wycieczki krajoznawcze pod nazwą „Prawie Po Płaskim”, które umożliwiają podziwiać uroki południowej Polski. Od 2010r. Region Sochaczew wspólnie z „Zasłużonym dla IPA” Krzysztofem Werłatym organizuje „Barbórkowy Turniej Badmintona”. Biorą w nim udział reprezentacje IPA oraz zaprzyjaźnione instytucje. W 2012r. Region podjął współpracę ze znajdującą się koło Sochaczewa strzelnicą „CEL” należącą do Jacka Pliszki. Przeprowadzono na niej już pierwsze zawody strzeleckie. Planowane jest cykliczne organizowanie zawodów mazowieckich i ogólnopolskich IPA.

Stowarzyszenie od wielu lat jest współorganizatorem Święta Policji w Sochaczewie. Działalność regionu skierowana jest również na budowanie pozytywnego wizerunku policji. Przykładem tej działalności jest przeprowadzenie zbiórki i przekazanie w 2012r. odzieży dla niepełnosprawnej młodzieży mieszkającej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zuzeli.

W 2011r. dzięki pomocy „Zasłużonego dla IPA” Dominika Szczepanika sochaczewski region prowadzi stronę internetową Mazowieckiej Grupy Wojewódzkiej www.ipa.org.pl Umieszczane są na niej informacje o MGW i zrzeszonych w grupie regionach.

Ilość członków Regionu Sochaczew systematycznie rośnie (obecnie 46 członków). Region nie zamyka się w sobie, współpracuje z organizacjami działającymi w środowisku policyjnym, między innymi: Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Policjantów i Stowarzyszeniem Rodzina Policyjna. Jako organizacja integrująca środowisko policyjne jest pozytywnie postrzegany przez kierownictwo służbowe Policji.

  • 10._bal_karnawałowy_w_hotelu_Chopin_w_Sochaczewie_2012r
  • Sochaczewscy_ipowcy_na_Manhattanie_2003r
  • Wycieczka_Prawie_po_płaskim_w_okolicach_Świeradowa_Zdroju_2011r
  • sochaczew_I_BarbórkowyTurniej_Badmintona__2010

Copyright 2020 IPA Mazowiecka Grupa Wojewódzka. All Rights Reserved.
Joomla themes by Hostgator coupon