Region IPA Wyszków

 

Pierwsi w Wyszkowie członkowie IPA wstąpili do stowarzyszenia w 2002r. Początkowo działali w Regionie IPA Płock, a w chwili zebrania wystarczającej liczby członków został założony Region IPA w Wyszkowie. Pierwsze założycielskie zebranie odbyło się w Wyszkowie w dniu 25.04.2003r z inicjatywy trzech pierwszych członków IPA Krzysztofa Soliwody, Anny Jaworskiej i Dariusza Siulkowskiego (na zdjęciu stoją od prawej K. Soliwoda, A. Jaworska, J. Sikora, D. Siulkowski). Region liczył wówczas 20 osób, a jego przewodniczącą została Anna Jaworska, która pełniła tą funkcję do 13.01.2012r. przez trzy kolejne kadencje. Od tej daty nowym przewodniczącym jest Krzysztof Soliwoda. Należy podkreślić, że 9 lat Sekretarzem Regionu był Mirosław Wysocki, a Skarbnikiem Dariusz Siulkowski.

Powstanie wyszkowskiego regionu zostało zatwierdzone Uchwałą nr 1/2003 Prezydium Zarządu Mazowieckiej Grupy Wojewódzkiej IPA z dnia 13.06.2003r. Skład członków regionu ulegał niewielkim zmianom, ale ich liczba oscylowała zawsze między 20 a 25. Działalność skupiano przede wszystkim na organizacji spotkań integracyjnych, udziale w imprezach międzynarodowych i krajowych, organizacji zawodów sportowych, imprez okolicznościowych, wycieczek, promowaniu stowarzyszenia na łamach lokalnych tygodników. Wśród ciekawszych działań organizowanych w regionie należy wymienić:Międzynarodowe Zawody Pływackie w Wyszkowie „Wyszków bez granic” 30.05.2003r.,wycieczkę krajoznawczą na Litwę w 25-27.06.2009r., coroczny udział w organizowaniu Święta Policji dla policjantów i emerytów policyjnych KPP w Wyszkowie oraz organizowanie spotkań integracyjnych w regionie pod nazwami „Powitanie wiosny” i „Pożegnanie lata” (wspólne grillowanie, pieczenie ziemniaka), udział w konkursie literackim w Wyszkowie (zdobycie wyróżnienia 2007r.), udział w organizacji wyszkowskich zawodów piłkarskich między drużyną policjantów a drużynami z innych grup zawodowych (maj 2005-2008), zawodów strzeleckich w Warszawie (2003 i 2004), organizację zebrania sprawozdawczo-wyborczego MGW 20.02.2009 w Leszczydole Nowinach, a także od 2008r. pięciokrotne zorganizowanie zebrań Zarządu MGW, udział w organizacji imprez miejskich z okazji Dnia Dziecka (zawody rowerowe, konkursy plastyczne, lata 2003-2009), organizację w KPP Wyszków zbiórek zabawek, książek i innych materiałów potrzebnych dla dzieci z przedszkoli, domu dziecka i do „Niebieskiego Pokoju” w KPP (od 2008r. przynajmniej raz w roku),systematyczną współpracę z władzami samorządowymi miasta i powiatu oraz uzyskiwanie pomocy przy organizacji imprez oraz zebrań regionu i MGW.

Od 2005r. osobą wyróżnioną z inicjatywy regionu tytułem „Zasłużony dla IPA Sekcja Polska” jest Nadleśniczy Nadleśnictwa Wyszków Waldemar Żmijewski, który od początku istnienia regionu bardzo pomagał w realizacji różnorodnych działań, częściowo sponsorując ich przeprowadzenie (spotkania, konkursy, zebrania Regionu i Zarządu MGW).  

W latach 2003-2012 Przewodnicząca Regionu Anna Jaworska była Sekretarzem MGW IPA, a ponadto od roku 2007 jest delegatem MGW na kongresy SP (Bochnia 2007, Muszyna 2010). Za swoją działalność w stowarzyszeniu została odznaczona w 2008r. Srebrnym Krzyżem Zasługi, a SP IPA uhonorowała ją w 2005r. Medalem im. A. Troopa.

  • Na_wycieczce_w_Wiedniu_2004r
  • Pierwsi_członkowie_IPA_w_Wyszkowie
  • Spotkanie_Burmistrza_Wyszkowa_z_polskimi_i_slowackimi_policjantami_2003
  • Wycieczka_członków_regionu_w_Wyszkowie_na_Litwę_w_czerwcu_2009r
  • Wyszków_bez_granic_-_zdjęcie_uczestników_imprezy_maj_2003
  • Zebranie_założycielskie_Regionu_IPA_Wyszków_kwiecień_2003r
  • Święto_Pieczonego_Ziemniaka_w_Regionie_

Copyright 2020 IPA Mazowiecka Grupa Wojewódzka. All Rights Reserved.
Joomla themes by Hostgator coupon