ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE REGIONU IPA PŁOŃSK

 

W dniu 16 stycznia 2015 r. w świetlicy KPP w Płońsku odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Regionu IPA Płońsk, podsumowujące ostatnią 3-letnią kadencję. Na zebraniu obecni byli dwaj „Zasłużeni dla IPA Sekcja Polska”, współpracujący z Regionem: Wójt Gminy Płońsk Aleksander Jarosławski oraz ks. kan. Edmund Makowski.

Jako prowadzącego zebranie wybrano kol. Jarosława Laseckiego, a jako sekretarza – kol. Radosława Koniec. Po przywitaniu członków i gości oraz stwierdzeniu prawomocności zebrania przez prowadzącego, głos zabrał kol. Zbigniew Kaniak, który przedstawił sprawozdanie z działalności Regionu w roku 2014, jak również podsumował skrótowo całą minioną kadencję. Następnie kol. Radosław Koniec przedstawił sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił członek tejże Komisji kol. Dariusz Koniec. Z przedstawionych sprawozdań wynika, że ustępujące Prezydium może się poszczycić w poprzedniej kadencji wieloma znaczącymi osiągnięciami. Płoński Region pod względem ilości, różnorodności i samodzielności finansowej plasuje się w czołówce zarówno Mazowieckiej Grupy Wojewódzkiej, jak również całej Sekcji Polskiej. Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła działalność Prezydium i zawnioskowała o udzielenie mu absolutorium. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Następnie przeprowadzono wybory nowego Prezydium i Komisji Rewizyjnej. Przyjęto głosowanie w formie jawnej. Na stanowisko Przewodniczącego Regionu został wybrany ponownie kol. Jarosław Lasecki, na Sekretarza kol. Zbigniew Kaniak, a na Skarbnika kol. Radosław Koniec. Na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej powołano kol. Andrzeja Decyka, a na członków tej Komisji kol. Dariusza Koniec i kol. Roberta Żochowskiego. Dotychczasowy Przewodniczący Komisji Rewizyjnej kol. Jan Iwańczyk złożył rezygnację ze swojej funkcji ze względów zdrowotnych. Za społeczną i rzetelną pracę w podziękowaniu otrzymał od Zarządu pamiątkowy ryngraf z dedykacją. Jednocześnie obiecał, że w miarę możliwości będzie służył nadal swoją pomocą na rzecz Regionu.

Kolejnym punktem zebrania był wybór delegatów na zebranie Mazowieckiej Grupy Wojewódzkiej. Delegatami na zebranie MGW zostali: kol. Jarosław Lasecki i kol. Radosław Koniec. Jako delegatów rezerwowych wybrano kol. Zbigniewa Kaniaka i kol. Pawła Wudarczyka.

Nowo powołany Przewodniczący przedstawił następnie ramowy program organizacyjny Regionu na 2015 rok, a Skarbnik – preliminarz wydatków budżetowych. Plany te zostały zatwierdzone przez członków. Przewodniczący omówił również sprawy dotyczące funkcjonowania Sekcji Motocyklowej, Sekcji Halowej Piłki Nożnej oraz Sekcji Tenisa Stołowego.

W porządku zebrania znalazł się też punkt dotyczący ustalenia kwoty składki dobrowolnej na cele statutowe Regionu. Składkę tę ustalono na kwotę 10,00 zł miesięcznie.

Obecny na zebraniu Wójt Gminy Płońsk – Aleksander Jarosławski podziękował za dobrze układającą się współpracę samorządu terytorialnego z Regionem i omówił zakres współpracy na rok 2015, ze szczególnym zwróceniem uwagi na założenie wspólnie działającego z Urzędem Gminy w Płońsku Klubu Honorowych Dawców Krwi.

Podobnie ks. kan. Edmund Makowski dziękował za współpracę z Regionem i oferował swoją pomoc organizacyjną w zakresie przygotowania i prowadzenia imprez.

           

(tekst i zdjęcia – Zbigniew Kaniak)       

 

  • IMG_0085_1600x1200
  • IMG_0086_1600x1200
  • IMG_0092_1600x1200
  • IMG_0097_1600x1200
  • IMG_0098_1600x1200
  • IMG_0105a_1600x1200
  • IMG_0110a_1600x1200
Copyright 2020 IPA Mazowiecka Grupa Wojewódzka. All Rights Reserved.
Joomla themes by Hostgator coupon