ZEBRANIE DELEGATÓW MAZOWIECKIEJ GRUPY WOJEWÓDZKIEJ MIĘDZYNARODOWEGO STOWARZYSZENIA POLICJI IPA, RADOM, 20 MAJA 2016R.

 

W dniach 25 – 27 listopada 2016 r. w Solcu Zdroju odbędzie się X Kongres Sekcji Polskiej IPA. Czekają nas wybory nowych władz Stowarzyszenia, ale i dość istotne zmiany w Statucie Sekcji Polskiej, które wciąż są opracowywane przez specjalnie do tego powołany zespół.

Zgodnie z przyjętym - uzależnionym od ilości członków - kluczem wyboru delegatów poszczególnych Grup Wojewódzkich IPA, nasza Grupa ma prawo do delegowania na Kongres trzech przedstawicieli. Aby formalności stało się zadość delegaci wybrani w poszczególnych Regionach spotkali się w piątek 20 maja w Sali konferencyjnej KWP. Z przyczyn obiektywnych nie dotarło dwóch delegatów. Tym samym liczba delegatów uprawnionych do głosowań wyniosła 18.

Zebranie otworzył Prezes MGW – kol. Zygmunt Kot. Na początku swojego wystąpienia poinformował zebranych, że istnieje realne zagrożenie rozwiązania dwóch Regionów – w Ostrołęce oraz w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Namacalnym przykładem coraz bardziej widocznego braku aktywności tych regionalnych struktur jest to, że nie były one w stanie przeprowadzić wewnętrznych zebrań
i wybrać delegatów na piątkowe zebranie MGW. W zaistniałej sytuacji prezydium Grupy będzie musiało zwołać i przeprowadzić w Ostrołęce i w Legionowie nadzwyczajne zebrania, których celem będzie wybranie nowych władz, a w najgorszym przypadku rozwiązanie Regionów. Osoby, które wyrażą akces dalszego członkostwa w IPA, będą musiały zdecydować, do którego z pozostałych, funkcjonujących Regionów, będą chciały należeć.

Wybory delegatów na X Kongres odbyły się bardzo sprawnie. Tak więc Mazowiecką Grupę Wojewódzką reprezentować będą:

 

kol. Zygmunt Kot (członek Regionu Radom), Prezes MGW,

kol. Marek Sienkiewicz - Przewodniczący Regionu IPA Siedlce,

kol. Krzysztof Kapturski - Przewodniczący Regionu IPA Radom.

 

Rezerwowymi delegatami będą:

 

kol. Krzysztof Pietrasik – Region Siedlce,

kol. Piotr Gubernat – Region Nowy Dwór Mazowiecki.

 

Szkoda tylko, że zebranie delegatów – z przyczyn obiektywnych – nie mogło mieć dodatkowej uroczystej oprawy. Chcieliśmy, aby stało się ono okazją do wręczenia przez władze Stowarzyszenia Medalu „Za Zasługi dla Sekcji Polskiej IPA”. To najwyższe wyróżnienie przyznano kol. Zygmuntowi Kotowi – obecnemu Prezesowi MGW i kol. Jolancie Sikorze (Region Płock) – twórczyni mazowieckich struktur IPA. Zwyczajowo medal wręcza osobiście Prezydent SP lub jeden z jego zastępców. Na kolejną okazję do uroczystego wręczenia medali trzeba będzie poczekać. Warto dodać, że dotychczas jedyny medal „Za Zasługi dla Sekcji Polskiej IPA” otrzymał w 2015 roku, z rąk Prezydenta SP Fryderyka Orepuka, kol. Juliusz Dworakowski – Przewodniczący Regionu IPA Sochaczew.

Tekst Krzysztof Kapturski

Zdjęcia Zbigniew Kaniak (Region IPA Płońsk)

 

  • Zebranie_delegatow_12
  • Zebranie_delegatow_13
  • Zebranie_delegatow_16
  • Zebranie_delegatow_17

 

Copyright 2020 IPA Mazowiecka Grupa Wojewódzka. All Rights Reserved.
Joomla themes by Hostgator coupon