ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE REGIONU IPA RADOM 2018

 

17 stycznia 2018 r. rozpoczęła się kolejna 3-letnia kadencja zarządu Regionu Radom Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA. Na Walnym Zebraniu w sali konferencyjnej KWP zs. w Radomiu zgromadziła się skromna reprezentacja naszych członków, bo raptem niespełna 30 (w tym Prezes Mazowieckiej Grupy Wojewódzkiej IPA - kol. Zygmunt Kot) z blisko 160, którzy opłacili składki członkowskie w 2017 roku.

Kworum osiągnięto, a zatem prawomocność podjętych uchwał i decyzji nie była zagrożona. Ustępujące władze nie musiały się wstydzić swojego trzyletniego dorobku. Przez ten czas znacząco (aczkolwiek wciąż niewystarczająco) wzrosła liczba członków, znacznemu polepszeniu uległa sytuacja finansowa Regionu, zrealizowano z nawiązką plany, zwiększyła się liczba osób współpracujących z Regionem, w tym "Zasłużonych dla Sekcji Polskiej IPA" z rekomendacji Regionu Radom. Długo by wymieniać wszystkie inicjatywy, kierunki wypadów krajowych i zagranicznych, listę przyjętych i odwiedzonych "ipowców". Mamy przyjaciół w Polsce i na świecie. Najważniejsze przedsięwzięcia relacjonowaliśmy na naszej zakładce na stronie ipa.org.pl, część z nich znalazła się również np. w magazynie "Wiadomości Sekcji Polskiej IPA", "Policyjnym Głosie Mazowsza" czy Komunikatorze wewnętrznym mazowieckiego garnizonu Policji. Imprezy międzynarodowe, jak doroczne Otwarte Mistrzostwa Polski IPA w Tenisie Stołowym – były przedmiotem zainteresowania mediów lokalnych.

Wyjątkowo działalność Regionu musiał sprawdzić jednoosobowo przedstawiciel Komisji Rewizyjnej - kol. Krzysztof Karczmarski. Przewodniczący Komisji – Ś.P. Zbigniew Sobierajski - odszedł od nas niespodziewanie „na wieczną wartę” w październiku 2017 roku, zaś członek Komisji – kol. Mieczysław Staniak – musiał ograniczyć swoje zaangażowanie z powodów zdrowotnych. Wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Prezydium został przyjęty.

W wyniku demokratycznych wyborów, w kadencji 2017-2019, o realizację statutowych zadań Regionu dbać będzie lekko zmodyfikowany skład zarządu:

przewodniczący – kol. Krzysztof Kapturski

sekretarz – kol. Zbigniew Baran

zastępca sekretarza – kol. Marian Rutkowski

skarbnik – kol. Jarosław Parzuchowski

członkowie prezydium: kol. Adam Bajbak. Maciej Szlacheta i Mirosław Guziński.

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:

przewodniczący – kol. Mateusz Jeżak,

członkowie: kol. Krzysztof Karczmarski i Janusz Krzemiński.

Zebranie było również okazją do wyłonienia delegatów na Walne Zebranie Mazowieckiej Grupy Wojewódzkiej IPA, na którym będziemy wybierać nowe władze Grupy. Zgodnie z przyjętym kluczem Region Radom deleguje ośmiu swoich przedstawicieli. W rezerwie będzie dwóch kolegów. Mamy nadzieję, że – tak jak w ubiegającej kadencji – Region Radom będzie miał swoją mocną reprezentację we władzach wojewódzkich.

Przed nowym Zarządem Regionu IPA Radom trzy lata ciężkiej pracy. Mocny akcent już w kwietniu, kiedy to planujemy uroczyste, międzynarodowe obchody 20-lecia Regionu. Konkretny plan działania prezydium opracuje w trybie roboczym w najbliższym czasie. Najpierw kwestie formalne, w tym podpisanie zakresów czynności przez osoby funkcyjne. Tak więc do dzieła i niech przyświeca nam motto Stowarzyszenia – Servo per Amikeco.

 

Tekst: Krzysztof Kapturski

Zdjęcie: Adam Bajbak

 

  • Zarz-d_IPA_Radom

Copyright 2020 IPA Mazowiecka Grupa Wojewódzka. All Rights Reserved.
Joomla themes by Hostgator coupon