POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

 

11 grudnia 2019 r. Przewodniczący Regionu IPA Radom – kol. Krzysztof Kapturski – podpisał „porozumienie o współpracy wzajemnej” z Prezesem Zarządu Koła nr 45 w Radomiu Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ – p. Edwardem Kowalewskim.

Zgodnie z preambułą Porozumienia u jego podstaw legły zbieżne zapisy statutowe ww. organizacji oraz potrzeba rozwijania wzajemnej współpracy na rzecz obronności
i bezpieczeństwa Państwa, a tym samym integracji środowiska służb mundurowych: żołnierzy i policjantów, poprzez wspólne budowanie w społeczeństwie poczucia tożsamości narodowej, kształtowania pozytywnego stosunku do wypełniania przez społeczeństwo zadań obronnych oraz zadań związanych z bezpieczeństwem publicznym, w tym wychowania młodzieży w duchu patriotycznym, ze szczególnym uwzględnieniem umacniania etosu oraz kultywowania chlubnych tradycji Wojska Polskiego i Policji.

Podpisanie Porozumienia w Klubie 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego na radomskim Sadkowie poprzedziły krótkie wystąpienia sygnatariuszy przybliżające historię i działalność stowarzyszeń. Dzięki Prezesowi Kowalewskiemu dowiedzieliśmy się, że zbliża nas liczba „66” – tyle bowiem lat mija od 1953, tj. od pierwszej misji pokojowej. Do dziś w przywracaniu
i utrzymywaniu pokoju w różnych zapalnych punktach świata (Półwysep Synaj, Korea, Wzgórza Golan, Namibia, Kambodża, b. Jugosławia, Liban, Kosowo, Afganistan, Wybrzeże Kości Słoniowej, Irak, Iran i wiele innych) brało udział ponad sto tysięcy żołnierzy, których wkład w wygaszanie konfliktów zbrojnych i w proces budowy wzajemnego zaufania
i stabilizacji światowego pokoju jest nieoceniony. Z kolei IPA zrzesza dziś 66 państw
i jest największym stowarzyszeniem na świecie z blisko półmilionową liczbą członków.

Treść dokumentu znajduje się do wglądu w biurze Regionu IPA Radom – pok. 708 budynku KWP zs. w Radomiu. Przed nami nowy rok. Wspólne działania z radomskim Kołem Weteranów będziemy wpisywać do kolejnych planów przedsięwzięć Regionu.

 

tekst: Krzysztof Kapturski

zdjęcia: Marek Skóra (IPA),

            Facebook (SKMP ONZ)

 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Copyright 2020 IPA Mazowiecka Grupa Wojewódzka. All Rights Reserved.
Joomla themes by Hostgator coupon