RODZINY RAJD ROWEROWY IPA SOCHACZEW 2018

 

Zarząd IPA Sochaczew organizuje rodzinny rajd rowerowy który rozpocznie się w dniu 12 maja 2018 o godzinie 10:00. Start z parkingu przed MKS Orkan, a rozwiązanie rajdu nastąpi około godziny 11:40 miejscowość Granica po przejechaniu 22 km.

Następnie na wyznaczonym parkingu zaplanowane jest ognisko i pieczenie kiełbasek oraz spacer ścieżka dydaktyczna. Po  gorącym posiłku oraz odpoczynku powrót we własnym zakresie. Zapraszamy wszystkich członków  IPA, ich rodziny, policjantów KPP Sochaczew oraz osoby zaprzyjaźnione i wspierające. W celu zapewnienia bezpłatnych kamizelek odblaskowych prosimy o zapisywanie się na rajd do dnia 4.05.2018 pod numerami telefonów 791 051 826 , 691880108.

Regulamin Rodzinnego rajdu rowerowego wraz z mapką znajduje się poniżej.

Rajd jest bezpłatny dla wszystkich uczestników. Napoje we własnym zakresie kiełbaski będą czekać na miejscu.

Zarząd IPA region Sochaczew

 

 

 

Integracyjny Rajd Rowerowy

REGULAMIN (Załącznik nr 1)

1 . ORGANIZATOR

Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji IPA Region Sochaczew

2. RAJD PROWADZI KOMANDOR:

Mariusz Jakubczak

3. CELE:

* Aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu

* Propagowanie bezpiecznego zachowania na drodze

* Popularyzacja elementów poprawiających widoczność niechronionych na drodze

* Popularyzacja walorów turystycznych okolic Sochaczewa

* Popularyzacja i upowszechnianie turystyki rowerowej

* Propagowanie idei ochrony środowiska naturalnego

* Propagowanie turystyki rodzinnej

* Propagowanie idei hasła ,,Służyć poprzez przyjaźń’’

4. TERMIN I MIEJSCE

12 maja 2018 r.: * godz. 10.00 zbiórka uczestników na Placu Kościuszki w Sochaczewie * godz. 10.10 START RAJDU z Placu Kościuszki w Sochaczewie. Przewidywana godzina zakończenia 11:40.

Trasa 22,1 km.: przez Sochaczew –

ul. Warszawska – ul. M. Buczka - ul. Długa – ul. Świerkowa – ul. Polna – ul. Kochanowskiego – ul. Trojanowska – ul. Łąkowa – ul. Graniczna; Nowe Mostki – Szczytno-Skarbikowo –Zawady-Łazy – Grabnik – Parking w Granicy(rozwiązanie rajdu).

 

6. UCZESTNICY I ZGŁOSZENIA

W rajdzie biorą udział członkowie stowarzyszenia wraz z rodzinami, funkcjonariusze policji oraz osoby zaprzyjaźnione i wspierające działania stowarzyszenia. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w rajdzie tylko pod opieką osoby dorosłej. Zgłoszenia będą przyjmowane telefonicznie do dnia 07.05.2018 pod numerem telefonu

791-051-826 , 691-880-108

 

7. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW

* Wszyscy uczestnicy zostaną wyposażeni w kamizelki lub opaski odblaskowe.

Ewentualne ubezpieczenie uczestników we własnym zakresie .

8. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

* Posiadanie dokumentu tożsamości, karty rowerowej lub prawa jazdy * Przestrzeganie Kodeksu Drogowego * Przestrzeganie przepisów o ochronie przyrody i zabytków * Pomoc koleżeńska w czasie rajdu * Posiadanie sprawnego roweru i wyposażonego zgodnie z przepisami * Przestrzeganie niniejszego regulaminu * Uczestnik Rajdu bezwzględnie musi znajdować się w peletonie, który prowadzi komandor Rajdu, a zamyka oznakowany pojazd.

9. INFORMACJE OGÓLNE

* Rajd otwiera pilot, a zamyka oznakowany pojazd.

* Przejazd przez drogi z pierwszeństwem przejazdu odbywać się będzie przy ruchu kierowanym przez policję.

* Wyżywienie i ubezpieczenie we własnym zakresie uczestników.

* Uczestnicy biorą udział w rajdzie i imprezach towarzyszących na własne ryzyko i ponoszą pełną odpowiedzialność prawną i materialną za szkody powstałe z ich winy w czasie trwania rajdu. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju straty, szkody lub wypadki losowe (na mieniu lub zdrowiu) poniesione przez uczestników.

* Osoby nie przestrzegające Regulaminu zostaną wykluczone z rajdu.

* Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.

* Rajd odbywać się będzie w różnych warunkach terenowych. Na trasie przejazdu mogą występować nierówności terenu wymagające stosownych umiejętności, szczególnie na drogach gruntowych. Drogi nieutwardzone będą wynosić max. 10 %długości trasy.

* Stan nawierzchni dróg i pasa drogowego po rajdzie pozostanie bez zmian

OSOBY BĘDĄCE W STANIE WSKAZUJĄCYM NA SPOŻYCIE ALKOHOLU ZOSTANĄ WYKLUCZONE Z RAJDU!  UDZIAŁ W RAJDZIE JEST BEZPŁATNY.

Ostateczna interpretacja regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorom. Nieznajomość

regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.

 

  • trasa

 

Copyright 2020 IPA Mazowiecka Grupa Wojewódzka. All Rights Reserved.
Joomla themes by Hostgator coupon