Radom

BUŁGARIA: VIDIN, ŁOM, KOZLODUJ, SVISTOV, RUSE, TUTRTAKAN, SILISTRA 551 km, 5 etapów

Serbię opuściliśmy w 6 dniu wyprawy po pokonaniu ok. 620km i przejściem granicznym Bregovo wjechaliśmy do Bułgarii. Tu Dunaj oraz naddunajskie miasta: Widin, Łom, Orjachovo, Swisztow, Ruse, Silistra wyznaczały nam dalszą trasę  wyprawy.

Czytaj więcej...

Bułgarskie etapy

Charakterystyczne czerwone dachówki domów w wioskach i miasteczkach tworzyły swoisty zharmonizowany z przyrodą krajobraz. Bułgarskie etapy o długości ok. 550km były również dość trudne. Tu były dłuższe i częste 3 - 4 kilometrowe podjazdy pokonanie, których nie sprawiało mi kłopotu.

Czytaj więcej...

MOŁDAWIA WZDŁUŻ PRUTU 476 km, 6 etapów UKRAINA 130 km

Następnego dnia po powrocie do Tulczy zmierzamy do odległego o 80 km rumuńskiego miasta Gałacz nad Dunajem. Do miasta przeprawiamy sie promem i wieczorem nocujemy przy granicy w z Mołdawią.  Mołdawia wzdłuż rzeki Prut to kolejny cel wyprawy. W 18 dniu wyprawy i po pokonaniu 1538 km rankiem przekraczamy granicę i znaleźliśmy się w tym  pięknym kraju.

Czytaj więcej...

Copyright 2020 IPA Mazowiecka Grupa Wojewódzka. All Rights Reserved.
Joomla themes by Hostgator coupon